Puuverhousten ensi- ja huoltomaalaus

Rakennuspaikalla tehtävää uudis- ja huoltomaalausta säätelee MaalausRYL 2012 -ohjeistus. Puuverhouksen pintakäsittelyyn on olemassa useita maalausyhdistelmiä riippuen esimerkiksi halutusta peittoasteesta, säänkestovaatimuksista, puupinnan laadusta ja kiillosta.

Lisätietoa ulkopintojen ensi- ja huoltomaalauksesta
Lisätietoa sahatavarasta ja rakenneratkaisuista