Yleistietoa sisäpintojen tasoite- ja rakennuslevypinnoista

Rakennuslevypinta 

 

Rakennuslevyjä sisäseinäpinnoilla alettiin yleisimmin käyttää 1960-luvulla. Käytettävät rakennuslevyt olivat lastulevyjä, puukuitulevyjä, kuitusementtilevyjä ja kipsilevyjä. 1960 - ja 1970-luvuilla käytettiin laajasti lastulevyä. Puuta sisältävät rakennuslevyt asennettiin yleensä avosaumoin kosteuselämisestä johtuen. Kipsilevyjen yleistyessä avosaumoista luovuttiin, koska kipsilevy ei laajene ilmankosteuden vaikutuksesta. Lisäksi kipsilevyillä tasoittamalla saatiin sileä saumaton pinta.Rakennuslevyjä on maalattu monenlaisilla maalityypeillä. 1970- luvulla rakennuslevypinnoilla käytettiin sekä vesi että liuoteohenteisia maaleja. Kovemman rasituksen tiloissa kuten wc, porraskäytävät ja keittiöt, maalina käytettiin öljy- ja öljyalkydimaaleja. Vesiohenteiset maalit syrjäyttivät 1980-luvulle tultaessa liuoteohenteisten öljy- ja öljyalkydimaalien käytön rakennuslevypinnoilla.