FUTURA AQUA 3

Kruntvärv

  • Eriline nake
  • Vesialuseline

Vesialuseline täismatt alküüdipõhine nakkekruntvärv. Puit- ja galvaniseeritud pindadele sisetingimustes, samuti puitpindadele välistingimustes.

Sobib nakkekrundinapuit- ja ehitusplaatpindadele ning mitteroostetavatele metallpindadele: ustele, aknaraamidele, kappidele, liistudele, laudisele, puitlagedele, ventilatsioonitorudele, trepivõredele, radiaatoritele ja torudele. Välistingimustes sobib FUTURA AQUA 3 kruntimiseks aknaraamidele, ustele, rõdupiiretele, aiamööblile jne. Sisetingimustes saab FUTURA AQUA 3 kasutada ka krohv- ja pahtelpindadel, mis peavad olema eriti siledad, nt aknapaled ja - sillused ning eriotstarbelised seinapinnad, nt trepikäigud.

Pinna eeltöötlus

Puhasta pinnad mustusest ja tolmust. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Pahtelda augud ja ebatasasused SILORA A tisleripahtliga.

Pealekandmine

FUTURA 3 sobib nakkekrundiks puitpindadele nii sise- kui ka välistingimustesse, samuti tsink-, galvaniseeritud ja eelnevalt värvitud metallpindadele sisetöödeks. Enne kasutamist segada korralikult läbi. Värvi lahjendatakse vajadusel veega 5-15 mahu%. Kanna pinnale üks või kaks korda lakipintsli, mohäärrulli, värvipadja või pihustiga. Siledate pindade värvimisel (nt sileuksed) tuleb rullijälgede tasandamiseks kasutada värvipatja või lakipintslit. Õhuvaba pihusti düüsid: 0.011-0.013’’

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l. EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid kohe pärast tööd sobiva puhastusvahendi ja sooja veega.
Pakendid 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määrdunud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon