NORDICA EKO

Majavärv

  • Vesialuseline

Vesialuseline, kahekordse toimega akrülaadil põhinev värv puitpindadele välistingimustesse. NORDICA EKO on läikiva ja kõva pinnaga, mustust hülgav, pikaajalise läike- ja toonisäilivusega.

Uued ja varem värvitud puitpinnad: välisseinad, räästalauad, veeninad ja aknapiirded. Palkpindadele soovitatakse WOODEX AQUA CLASSIC puidulasuuri.

Tootekirjeldus

Värvikaart

Pinna eeltöötlus

UUED PUITPINNAD: töötle pind niipea kui võimalik. Impregneerimine ja kruntimine tuleks teha suvel. Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolm, mustus ja hallitus. Vajadusel kasutada RENSA FACADE CLEANERit. Kanna pinnale kiht WOODEX AQUA BASE, lase kuivada üks ööpäev. Krundi puitpinnad 5-10% lahjendatud NORDICA PRIMERIGA, lase kuivada 1-3 ööpäeva sõltuvalt ilmastikust. Puhasta roostetanud metallpinnad lihvides, traatharjaga vms. ja krundi FERREX AQUAga. VAREM VÄRVITUD JA VANAD PUITPINNAD: asenda kahjustatud puitosad uutega. Eemalda lihvimisjäägid, tolm ja mustus. Eemalda lahtised värviosad täielikult. Vanad kõvad värvikihid, millega ei toimu korralikku naket, tuleb samuti eemaldada. Värvikihid eemaldatakse kaabitsa, terasharja või fööniga. Alternatiivina võib kasutada värvieemaldit. Pese pinnad RENSA FACADE CLEANERiga ning loputa puhta veega korralikult. Vana töötlemata puitpind tuleb töödelda WOODEX AQUA BASEga (vt. ’UUED PUITPINNAD’). Krundi katmata puitpinnad 5-10% lahjendatud NORDICA PRIMERiga, lase kuivada 1-3 ööpäeva sõltuvalt ilmastikust. Puhasta roostetanud metallpinnad lihvides, traatharjaga vms. ja krundi FERREX AQUAga.

Pealekandmine

Toonierinevuste vältimiseks sega kokku terve pinna katmiseks vajaminev värvikogus. Sega korralikult ning kanna pinnale pintsli või pihustiga. Kui värvitakse pihustiga, tuleb lõppviimistlus nakke tugevdamiseks teha pintsliga.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus peab olema alla 20% puidu kuivkaalust. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Hoidu värvimisest otseses päikesevalguses.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 37 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,2 g/ml
Kuivamisaeg - puutekuiv 1 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist sooja vee ja pesuvahendiga.
Ilmastikukindlus Väga hea.
Pakendid Baas 1 ja 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Baas 5: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.