HELO AQUA 80

Läikiv vesialuseline spetsiaallakk

  • Kulumiskindel
  • Vesialuseline

HELO AQUA 80 on läikiv vesialuseline polüuretaandispersioonipõhine spetsiaallakk. Puitpindadele sise- ja välistöödeks.

Laud- ja parkettpõrandad, sisetrepid, sise- ja välisinventar.

Pinna eeltöötlus

Puitpind peab olema kuiv, hoolikalt lihvitud, lihvimistolm ja muud osakesed eemaldatud. Sega HELO AQUA 80 korralikult enne kasutamist ja kasutamise ajal, kuid ettevaatlikult, et õhk ei satuks laki sisse.

Pealekandmine

Töötlemata parkett- ja laudpõrandad: krundi 15% lahjendatud HELO AQUA 80-ga, kasutades pintslit, lakilabidat või rulli. Laki 2-3 kihti HELO AQUA 80-ga pintsli või lakilabidaga. Levita lakki mustri- või puusüüsuunaliselt. Eelnevalt lakitud põrandad: vana lakk soovitatakse kuni puhta puiduni maha lihvida ning sellele järgnevalt lakkida vastavalt töötlemata põranda lakkimisjuhistele. Kui vana lakk on heas seisukorras, võib sellele peale kanda HELO AQUA 80 vastavalt viimistlusjuhisele: vana pind peab olema korralikult lihvitud (liivapaber nr 150 või peenem). Sellisel juhul testitakse eelnevalt naket väikesel pinnal. Trepid ja mööbel: treppide ja mööbli lakkimiseks soovitatakse kasutada pintslit. Krundi vajadusel HELO AQUA 80-ga. Kanna pinnale õhuke kiht HELO AQUA 80 ja lase kuivada vähemalt 1 tund. Tee vahelihv ja eemalda hoolikalt lihvimistolm. Kanna pinnale teine kiht ja lase kuivada vähemalt 3 tundi enne järgmist kihti. NB! Välistingimustesse jääva inventari lakkimisel soovitatakse kasutada toonitud lakki ja vältida kasutamist horisontaalpindadel.

Pealekandmistingimused

Lakkimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja laki temperatuur olema üle +10 °C ning õhu suhteline niiskus alla 80%.

Hooldus

Pind saavutab lõpliku kõvaduse 1-2 nädala pärast. Tugevast kulutamisest tuleks hoiduda 2 nädala jooksul.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 32 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknomix
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1-3 h
Kuivamisaeg - kasutuskuiv Pinna saab võtta kasutusse 24 tunni pärast viimase kihi pealekandmisest.
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist sooja vee ja pesuvahendiga.
Pakendid 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon