FERREX

Korrosioonitõrjevärv

  • Korrosioonikindel
  • Eriline nake
  • Lahustipõhine

FERREX on aktiivsete multipigmentidega roostetõrjevärv. Matt. Korrosioonitõrje- ja nakkekrunt teras- ja alumiiniumpindadele sise- ja välitingimustes. FERREX nakkub tsingitud (galvaniseeritud) kui ka tehasekrunditud pindadega.

FERREXI pigmendid kaitsevad efektiivselt värvikihi alla tekkiva rooste eest. FERREX on hea ilmastikukindlusega ja võib jääda ka ilma pinnavärvita.

Tootekirjeldus

Pinna eeltöötlus

Värvitavad pinnad puhastatakse tolmust, rasvast õlist ja muust üleliigsest. Puhastamiseks kasutatakse RENSA STEEL-pesuainet, lahustiga pühkimist jms. Rooste eemaldatakse kaabitsa, traatharja, lihvimise, pritspuhastuse või muu sobiva meetodiga. Vanad, läikivad pinnad karestatakse lihvides, pritspuhastades või muu sobiva meetodiga. Lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv eemaldatakse. Alumiiniumpinnad karestatakse lihvides, pritspuhastades või muu sobiva meetodiga.

Pealekandmine

Sega korralikult enne kasutamist. Kanna pinnale pintsli või pihustiga. Sobiv airless-pihusti düüs: 0.011 – 0.015’’.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Soovitatavalt ei tohiks pinna temperatuur olla kõrgem kui +50°C. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Kuivainesisaldus ca 43 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 500 g/l. Toote LOÜ: max 500 g/l.
Läige Matt
Tihedus ca 1,25 g/ml
Praktiline kulu 8-10 m²/l sõltuvalt kandmismeetodist, materjalist ja pinna kvaliteedist.
Kuivamisaeg - puutekuiv 3 h
Lahusti TEKNOSOLV 1639
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 1639
Toonid Punane, hall, must ja valge.
Pakendid 0,33 L, 1 L, 3 L, 10 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.