FERREX AQUA

Korrosioonitõrjevärv

  • Korrosioonikindel
  • Eriline nake
  • Vesialuseline

FERREX AQUA on vesialuseline korrosioonitõrjepigmentidega ja roostet tõkestav korrosioonitõrje- ja nakkekrunt. Poolmatt. Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

Korrosioonitõrje- ja nakkekrunt raud- ja teraspindadele, samuti alumiiniumile sise- ja väliskasutuseks. FERREX AQUA nakkub suurepäraselt ka tsingitud (galvaniseeritud) ja tehasekrunditud pindadega.

FERREX AQUA pigmentatsioon kaitseb efektiivselt värvikihialuse korrosiooni eest. FERREX AQUA on ülevärvitav peaaegu kõikide TEKNOSE vesialuseliste ja lahustipõhiste katuse-, universaal- ja majavärvidega. FERREX AQUA on mõõduka ilmastikukindlusega ja võib jääda ka ilma pinnavärvita.

Pinna eeltöötlus

Värvitavad pinnad puhastatakse tolmust, rasvast õlist ja muust üleliigsest. Puhastamiseks kasutatakse RENSA STEEL-pesuainet, lahustiga pühkimist jms. Rooste eemaldatakse kaabitsa, traatharja, lihvimise, pritspuhastuse või muu sobiva meetodiga. Vanad, läikivad pinnad karestatakse lihvides, pritspuhastades või muu sobiva meetodiga. Lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv eemaldatakse. Alumiiniumpinnad karestatakse lihvides, pritspuhastades või muu sobiva meetodiga.

Pealekandmine

Enne kasutamist korralikult läbi segada. Kanna pinnale pintsli või pihustiga. Soovitatav airless-pihusti düüs: 0.011 – 0.015’’. Sobivad pinnavärvid: Vesialuselised välisvärvid: KIRJO AQUA plekkkatusevärv, NORDICA EKO majavärv, VISA kattev puidulasuur, SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärv, SILOKSAN ANTI-CARB kaitsevärv. Lahustipõhised välisvärvid: KIRJO plekkkatusevärv, WINTOL õlivärv. Universaalvärvid: FUTURA AQUA- ja FUTURA-sari. Vesialuselised sisevärvid: EKORA-, TEKNOSPRO- ja TIMANTTI-sari, TEKNOFLOOR AQUA põrandavärv. Lahustipõhised sisevärvid: TEKNOFLOOR-põrandavärv.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal (jälgi ka värvimisele järgneva öö temperatuuri) peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10C ning õhu suhteline niiskus alla 80%. Kui värvitava pinna temperatuur on üle +40C, võivad värvimisomadused ja nake halveneda.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 42 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.
Läige Poolmatt
Tihedus ca 1,3 g/ml
Soovituslik kihipaksus Kuivkiht (µm) 40. Märgkiht (µm) 100. Teor. kulu (m²/l) 10.
Kuivamisaeg - puutekuiv 3 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi ja seep
Pakendid 0,5 L, 1 L, 3 L, 10 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määrdunud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Laevavarustuse heakskiit (moodul B)