UNIWIN OPTIMAL

  • Veekindel
  • Lahustipõhine
  • 1-komponentne
  • Nakkekiht
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 490 g/l