TEKNOSEAL 4009-00

V-liitmiku täitmisvahend

  • Isoleeriv krunt

TEKNOSEAL 4009-00 on vees lahustuv toode, mis kaitseb V-liitmikke ja nurgaliitmikke.

TEKNOSEAL 4009-00 ei ole mõeldud kasutamiseks täitjana, kuna sel ei ole konstruktsioonilist tugevust, mitte kasutada tühimike täitmiseks.

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Vt ohutuskaarti.
Lahusti Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Töövahendite puhastamine Vahendeid pestakse veega.