TEKNOSAFE 2467-00

  • Kruntimine
  • Vesialuseline
  • Värv
Tahke aine kogumass ca 750 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 27 g/l
Läige Matt
Tihedus ca 1,24 g/ml