TEKNOPOX PRIMER 6

  • Kemikaalikindel
  • Kulumiskindel
  • Kruntimine
  • Vahekiht
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 60 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1040 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 390 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 6:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPOX PRIMER 6 HARDENER
Läige Poolmatt