TEKNOPOX 8

  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 55 mahu%
Tahke aine kogumass ca 940 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 430 g/l
Segu kasutusaeg 4 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPOX 8 HARDENER
Läige Matt