TEKNOPLAST HS 250

  • Kemikaalikindel
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 62 mahu%
Tahke aine kogumass ca 940 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 360 g/l
Segu kasutusaeg 3 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Läige Poolläikiv
Toonimissüsteem Teknomix