TEKNOPLAST HS 150 A

  • Kemikaalikindel
  • Kulumiskindel
  • Pinnavärv
  • Kruntimine
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 70 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1050 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 300 g/l
Segu kasutusaeg 4 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPLAST A HARDENER
Läige Poolläikiv
Heakskiidud ja sertifikaadid TBY,STUK-YTO-PR 210 (Soome)