TEKNOLAC COMBI 50-30 (TEKNOLAC 50-30)

Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Tahke aine kogumass ca 580 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 530 g/l
Läige Poolläikiv