TEKNOL 1888

  • Kruntimine
  • Vesialuseline
Kuivainesisaldus ca 23 mahu%
Tahke aine kogumass ca 270 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 3 g/l