TEKNOHEAT 1177 INACTIVE

  • Korrosioonikindel
  • Kuumakindel
  • 1-komponentne
  • Lahustipõhine
Kuivainesisaldus ca 46 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 500 g/l
Läige Poolmatt