TEKNODUR MIOX 3413 INACTIVE

  • Korrosioonikindel
  • Pinnavärv
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 63 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 330 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 6:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7343 INACTIVE
Läige Poolläikiv