TEKNODUR COMBI 3430-20

Kuivainesisaldus ca 58 mahu%
Tahke aine kogumass ca 880 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 380 g/l
Segu kasutusaeg 1 h 30 min (+23 °C)
Segamissuhe 6:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Läige Läikiv