TEKNODUR 295-900

  • UV-kindel
  • Pinnavärv
  • Läbipaistev
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 50 mahu%
Tahke aine kogumass ca 565 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 435 g/l
Segu kasutusaeg 1,5 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7295
Läige Täisläikiv