TEKNODUR 100 9-12

Kuivainesisaldus ca 46 mahu%
Tahke aine kogumass ca 590 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 490 g/l
Segu kasutusaeg 3 h (+23 °C)
Segamissuhe 7:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Läige Täisläikiv