TEKNODUR 0210

Läbipaistev kamuflaažlakk

  • Kamuflaaž
  • UV-kindel
  • Kulumiskindel
  • Läbipaistev
  • 2-komponentne

TEKNODUR 0210 on kahekomponentne värvitu kamuflaažpolüuretaanlakk. Kõvendiks on alifaatne isotsüanaatvaik.

Kasutatakse läbipaistva viimistluslakina terasel ja muudel metallpindadel INERTA 70 kamuflaažsüsteemides. Eriti sobiv kasutamiseks autodel ja muudel

TEKNODUR 0210 läbipaistev kamuflaažlakk moodustab täismati kile, mis talub hästi UV-kiirgust ja mehaanilist koormust.

Kuivainesisaldus ca 45 mahu%
Tahke aine kogumass ca 490 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 530 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Läige Täismatt
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 6 h
Lahusti Standardlahusti TEKNOSOLV 9526
Töövahendite puhastamine TEKNOCLEAN 6496