INERTA PRIMER 3 A

  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 50 mahu%
Tahke aine kogumass ca 990 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 440 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: INERTA PRIMER 3 A HARDENER
Läige Poolmatt
Kõvenemisaeg 3 (metalli temperatuur)
Heakskiidud ja sertifikaadid SS 185201