INERTA 51 MIOX A

  • Kruntimine
  • Vahekiht
Kuivainesisaldus ca 55 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1100 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 400 g/l
Segu kasutusaeg 8 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: INERTA 51 MIOX A HARDENER
Läige Poolmatt
Heakskiidud ja sertifikaadid TBY