INERTA 50 A

  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 48 mahu%
Tahke aine kogumass ca 700 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 480 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 3:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: INERTA 50 A HARDENER
Läige Läikiv
Heakskiidud ja sertifikaadid STUK-YTO-PR 210 (Soome)