INERTA 160 A

Kuivainesisaldus ca 96 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1400 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 40 g/l
Segu kasutusaeg 20 min. (+23 °C)
Segamissuhe 2:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: INERTA 160 A HARDENER Blue
Läige Läikiv