HARDENER 7323-03

Pealekandmine

KOMPONENTIDE SEGAMINE: Vale segamine või seguvahekord toob kaasa ebaõige kõvastumise ja halvendab kattekihi omadusi.

Pealekandmistingimused

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 77 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 222 g/l
Töövahendite puhastamine
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.