FUTURA AQUA 80

Läikiv mööblivärv

  • Kulumiskindel
  • Vesialuseline

Vesialuseline uretaanalküüdpinnavärv sise- ja välisinventarile. Läige: läikiv.

FUTURA AQUA 80 sobib sisetingimustesse krunditud ja varem alküüdvärviga värvitud puidule, metallile ja ehitusplaatpindadele: ustele, aknaraamidele, kappidele, liistudele, laudisele, puitlagedele, ventilatsioonitorudele, trepivõredele, radiaatoritele ja torudele. Välistingimustes sobib FUTURA AQUA 80 krunditud aknaraamidele, ustele, aiamööblile jne. Sisetingimustes saab FUTURA AQUA 80 kasutada ka krohv- ja pahtelpindadel, mis on krunditud FUTURA AQUA 3 kruntvärviga, nt aknapaled ja -sillused ning eriotstarbelised seinapinnad, nt trepikäigud.

Pinna eeltöötlus

Puhasta pinnad mustusest ja tolmust. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Pahtelda augud ja ebatasasused SILORA A tisleripahtliga.

Pealekandmine

Puit-, puitkiud-, ehitusplaatpinnad ja galvaniseeritud metallpinnad krunditakse FUTURA 3 kruntvärviga. Roostetanud teraspinnad, alumiinium- ja vaskpinnad krunditakse FERREX AQUA korrosioonitõrjevärviga. Enne kasutamist segada korralikult läbi. Värvi lahjendatakse vajadusel veega 5-15 mahu%. Kanna pinnale üks või kaks korda lakipintsli, mohäärrulli, värvipadja või pihustiga. Siledate pindade värvimisel (nt sileuksed) tuleb rullijälgede tasandamiseks kasutada värvipatja või lakipintslit. Õhuvaba pihusti düüsid: 0.011-0.013’’.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja/või +21 °C juures. Värvimist kergendab õhu niisutamine ja temperatuuri alandamine tööruumis. Ventileerimine pärast värvimist kiirendab kuivamist.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,2 g/ml
Praktiline kulu 8 - 10 m²/l
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - täiesti kuiv 2-3 päeva
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid kohe pärast tööd sobiva puhastusvahendi ja sooja veega.
Toonid Baasvärvid 1 ja 3, mis on toonitavad sisevärvikaardi järgi.
Pakendid 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määrdunud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Soome Võtmelipp