DRYWOOD WOODSTAIN VV MATT

  • Madalal temperatuuril kõvenev
  • Veekindel
  • Pinnavärv
  • Kruntimine
  • Vahekiht
  • Vesialuseline
  • Lasuur
Kuivainesisaldus ca 25 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 45 g/l
Läige Matt
Tihedus ca 1,07 g/ml
Heakskiidud ja sertifikaadid