DRYWOOD VERF VOOR HOUT MASTER GL

  • UV-kindel
  • Eriline nake
  • Pinnavärv
  • Kruntimine
  • Vahekiht
  • Vesialuseline
Kuivainesisaldus ca 35 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 100 g/l
Läige Läikiv
Tihedus ca 1,1 g/ml