DRYWOOD TRITION PRIMER

  • Madalal temperatuuril kõvenev
  • Veekindel
  • Vesialuseline
  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 35 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 100 g/l
Läige Poolläikiv
Tihedus ca 1,1 g/ml
Heakskiidud ja sertifikaadid