DRYWOOD TRITION FINISH BRILIANT

  • Madalal temperatuuril kõvenev
  • UV-kindel
  • Veekindel
  • Pinnavärv
  • Vesialuseline
Kuivainesisaldus ca 35 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 100 g/l
Läige Läikiv
Tihedus ca 1,1 g/ml
Heakskiidud ja sertifikaadid