DRYWOOD POSEIDON UV TR GL

  • UV-kindel
  • Pinnavärv
  • Kruntimine
  • Vahekiht
  • Vesialuseline
Kuivainesisaldus ca 41 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 50 g/l
Läige Läikiv
Tihedus ca 1,04 g/ml