DRYWOOD POSEIDON SG

  • UV-kindel
  • Vesialuseline
  • Vahekiht
  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 35 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 100 g/l
Läige Poolläikiv
Tihedus ca 1,1 g/ml