DRYWOOD POSEIDON PRIMER

  • Eriline nake
  • Vesialuseline
  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 35 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 30 g/l
Läige Matt
Tihedus ca 1,25 g/ml