DRYWOOD OPTISEALER FLOWCOAT TR VV

  • Madalal temperatuuril kõvenev
  • Veekindel
  • Vesialuseline
  • Isoleeriv krunt

Pinna eeltöötlus

Puitpind peab olema kuiv, hoolikalt lihvitud, lihvimistolm ja muud osakesed eemaldatud. Puidu niiskustase peaks olema ca 13% ja ei tohi olla kõrgem kui 15%.

Pealekandmistingimused

Segada hoolikalt.

Ladustamine

Ladustamise temp. + 5 - + 30 °C. Kõlblikkusaeg avamata nõu puhul: Vt „parim enne” kuupäeva toote sildil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda. Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 28 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 5 g/l
Tihedus ca 1,03 g/ml
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine
Toonid
Pakendid Saadaval standardpakendites.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid ,