DRYWOOD KOPSE SEALER PREMIUM

  • Veekindel
  • Isoleeriv krunt
  • Vesialuseline
Kuivainesisaldus ca 45 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 40 g/l
Tihedus ca 1,15 g/ml
Heakskiidud ja sertifikaadid