Korrosioonitõrjevärvide süsteemid

Teknose soovituslikud ISO 12944-5: 2018 standardile vastavad teraspindade korrosioonikaitsesüsteemid

 

NB! Teknose värvisüsteemid baseeruvad esimesel värvikihil. Pinnakatteid võib valida vastavalt tehnilistele nõudmistele.

INFO ISO 12944-5: 2018 STANDARDI KOHTA

Ilmastikukoormusest tingitud korrosioonikategooriad ja tüüpilised keskkonnanäited

C1 - Väga vähene koormus:

 • Sisetingimused: köetavad siseruumid puhta kliimaga, nt kontorid, kauplused, koolid, hotellid
 • Ei sobi välistingimustesse

C2 – Vähene koormus:

 • Sisetingimused: kütmata siseruumid, kus võib esineda kondensatsiooni, nt laod, spordihallid
 • Välistingimused: madala saasteklassiga atmosfäär: enamasti maaolustikus

C3 - Keskmine koormus                     

 • Sisetingimused: kõrge niiskustasemega ja vähese saasteklassiga tootmisruumid, nt toiduaine-, õmblus-, pruulimis- ja piimatööstuses
 • Välistingimused: linna-ja tööstuskliima, mõõdukas vääveldioksiidireostus; madala soolsusega rannikukliima

C4 - Suur koormus

 • Sisetingimused: keemiatööstused, ujulad, rannikuäärsed laeva- ja paadisadamad
 • Välistingimused: vähese soolsusega tööstuslikud ja rannikuäärsed alad

C5 - Väga suur koormus

 • Sisetingimused: püsiva kondensatsiooni ja suure reostusega ehitised ja piirkonnad
 • Välistingimused: kõrge niiskustasemega ja agressiivse kliimaga tööstuslikud piirkonnad

CX - Ekstreemne koormus

 • Sisetingimused: kõrge soolsusega avamerealad ja ekstreemse niiskuse ning agressiivse kliimaga tööstuspiirkonnad, subtroopilised või troopilised piirkonnad
 • Välistingimused: ekstreemse niiskuse ja agressiivse kliimaga tööstuspiirkonnad

Uputus- ja pinnasekoormuses olevate konstruktsioonide kategooriad

Im1

 • Magevesi jõekäitistes ja hüdroelektrijaamades

Im2

 • Mere- ja riimvesi katoodkaitseta konstruktsioonidel (nt sadamaaladel lüüsiväravad, lüüsid ja sadamakaid)

Im3

 • Pinnas, maasisesed tsisternid, terasvaiad ja -torud

Im4

 • Mere- ja riimvesi, katoodkaitsega uputuskoormuses olevad konstruktsioonid (nt avaveekogudel olevad ehitised)

Kestvusklassid

Madal - kestvus kuni 7 aastat
Keskmine - kestvus 7-15 aastat
Kõrge - kestvus 15-25 aastat
Väga kõrge - kestvus üle 25 aasta

Kestvusklass näitab eeldatavat pinnakattesüsteemi eluiga kuni esimese hooldusvärvimiseni. Kestvusklassis näidatud ajavahemik ei ole otseseks garantiiks. Kestvusklassis näidatud ajavahemik on tehniline vaatlus- ja planeerimisparameeter, mis aitab konstruktsiooni omanikul luua hooldusprogrammi.

NB: Kui värvisüsteem on kavandatud korrosioonikategooriates C4 ja kõrgemad ning IM1-IM4 kestvusklassidesse 'kõrge' ja 'väga kõrge' , peab pindade ettevalmistusaste olema P3

ISO 12944-5:2007 süsteemid

Kõik K-värvisüsteemid