Korrosioonitõrje-pulbervärvisüsteemid

Praegused süsteemid  Vanad süsteemidPulbervärvisüsteemid. mis vastavad standardile ISO 12944:2018

Teknos INFRALIT pulbervärvisüsteemid täidavad korrosioonikategooria ISO 12944-6 testimismeetodite ja -aegade nõudeid isegi siis, kui pulbervärv ei kuulu standardi alla. 

Kõik kõrgema klassiga süsteemid katavad ka madalama klassi süsteeme:
Näide 1: C4 keskmine katab C3 keskmise ja madalamad
Näide 2: C5 kõrge katab C4 väga kõrge ja madalamad

Abi saamiseks õige süsteemi leidmisel võta ühendust kohaliku Teknose meeskonnaga.

Endised värvisüsteemid vastavalt ISO 12944-5: 2007

P-süsteemid