EDASIARENDATUD revolutsiooniline lahendus turbiinilabade hoolduses

Infographic webpage front picture.jpg

Suurendatud produktiivsus turbiinilabade parandamisel

TEKNOBLADE REPAIR 9000 on keskkonnasõbralik lahendus generaatorilabade esiservade kaitseks, mis põhineb elastomeersel 100% kuivainesisaldusega värvil ning mis ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Toodet saab pihustada püstoliga või automaatpihustiga ning see moodustab 2-4 mm elastse kaitsekihi. Saab kasutadaservakaitsena uutele rootorilabadele kui ka paranduseks.

TEKNOBLADE REPAIR 9000 eelised

  • Vaid üks kiht – kuus korda kiiremad hooldustööd
  • Kõvenemine mõne minutiga endise kahe tunni asemel – minimeeritud pausid
  • Töötamine nullilähedastest kraadidest kuni +35°C – kuni 25% rohkem ekspluatatsioonipäevi aastas
  • Elastne kaitsekiht 2-4 mm – kõrge löögienergia neelavus
  • Vihmaerosiooni test vastavalt DNVGL-RP-0171: 10 tundi 130 m/s juures, kuid 120 m/s puudub visuaalne muutus 270 minuti jooksul vastavalt DNV-GL 0424
  • Kõrge produktiivsus, vähendatud tööpaus, suurem vastupidavus