TEKNOSAFE 2407

Tuletõkkesüsteemid sise- ja välistöödeks. Fassaadilaudise tuletõkkesüsteem sobib kuusele, sisemised tuletõkkesüsteemid kõigile puidupõhistele materjalidele. Süsteemi abil on võimalik puitu kasutada kohtades, kus see varem on olnud tulekaitsemääruste kohaselt võimatu. Praegustel tingimustel on võimalik ehitada kuni kaheksakorruselisi puitmaju.

 FASSAADILAUDIS

Toode

Kulu

Kandmismeetod

TEKNOSAFE 2407
tuletõkkevärv

Saepinnad:
350 g/m² ± 10 %*

Höövelpinnad:
250 g/m² ± 10 %*

Vaakummenetlus, pihustamine
(neljast küljest värvimine)

NORDICA EKO 3330-03
tööstuslik pinnavärv

150 g/m²

Vaakummenetlus, harjamasin, pihustamine
(kolmest küljest värvimine)

NORDICA EKO / NORDICA MATT
majavärv

Ühtlane kattev pind 7-9 m2/l

(objektil)

Pintsel


NB! Soovitame TEKNOL AQUA 1410 -puidukaitse kasutamist välistoodetel.
*Soovituslikud arvud. Täpne kulu määratakse iga tootja CE-sertifikaadiga.

Kui välislaudisele soovitakse pikka hooldusvälpa (10-20 aastat) (MaalausRYL2012), võib pinna ehitusobjektil üle värvida ühes kihis NORDICA-sarja majavärviga.

 

 SISELAUDIS

Toode

Kulu

Kandmismeetod

TEKNOSAFE 2407
tuletõkkevärv

Höövelpinnad:
250 g/m² ± 10 %*

Vaakummenetlus, pihustamine
(neljast küljest värvimine)

TEKNOCOAT AQUA
akrülaatvärv

60 g/m² Pihustamine

 

 
Standard Klassifikatsioon
 • Pinnale standardi EN 13501-1 järgi
B-s1,d0
 • SBI-test (üksiku põleva eseme test)
  pinnale standardi EN 13501-1 järgi
 Heakskiidetud
 • SP FIRE 105 -test
  pinnale standardi EN 13501-1 järgi
 Heakskiidetud
 • Fassaadilaudisele standardi EN 13501-2 järgi
K110
K210
 • Väliskasutuseks standardi 
  NT Fire 054 CEN/TS 15912/EN 16755 järgi
DRF-klass EXT
 • Sisekasutuseks standardi
  NT Fire 054 CEN/TS 15912/EN 16755 järgi
DRF-klass INT

TEKNOSAFE 2407-värvisüsteemi klassifikatsioonid