Kuumuskindlad värvid- ja pinnakatted

Soojus on eluspüsimiseks vältimatu vajadus. Teisest küljest põhjustavad kuumus ja kiired temperatuuride vahetumised pindade murenemist ja korrosiooni.

Seetõttu vajatakse kuumus- ja korrosioonikindlaid pinnakatteid ning ootused neile on suured. Teknosel on üle 40 aastane kogemus kuumakindlate värvide ja pinnakatete valmistamisel.