REACH-määrus

REACH on Euroopa Ühenduse määrus (1907/2006/EÜ) kemikaalide ja nende ohutu kasutamise kohta.
REACH ehk kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise ühtne süsteem käsitleb kemikaalide valdkonnas individuaalsete ainete registreerimist, nende hindamist vastavalt nende omadustele ja mõjule ning väga ohtlike ainete autoriseerimist.

REACHi eesmärk on kaitsta inimtervist ja keskkonda keemiliste ainete omaduste parema ja varasema kindlakstegemise teel.

Teknos on teinud eeltööd, et pidada kinni määruses sätestatud nõuetest. Teknos teeb praegu ja ka edaspidi kõik vajaliku selleks, et pidada kinni määrusega sätestatud nõuetest, et tagada varustuse katkematus.