Biotsiidide määrus

Biotsiidide määrus

Uus biotsiidide määrus (BPR) vahetab välja biotsiidide direktiivi (BPD)

Uued märgistamisnõuded biotsiididega töödeldud toodetele. 1. septembril 2013 jõustus Euroopa biotsiidide määrus (ELi määrus 528/2012), mis vahetas välja sellele eelnenud biotsiidide direktiivi. Paljud nõuded on jäänud samaks ja nendel biotsiide sisaldavatel Teknose toodetel, mis on biotsiidide direktiivist lähtuvalt heaks kiidetud, kehtivus säilib.

Ehituskomponentide tootjaid mõjutav oluline muudatus on aga uus märgistamisnõue. Määruse seisukohast biotsiidiga töödeldud tooted (nt puiduimmutusvedelik) määratakse „töödeldud toodeteks“. Neid tuleb töödelda ainult heaks kiidetud biotsiidiga ja need peavad olema nõuetekohaselt märgistatud, kui tootja väidab, et töödeldud tootel on biotsiidi omadus. Toodet võib märgistada kas kleebise kandmisega tootele enesele või tootedokumentatsioonis esitatud viite kaudu.

Märgistamiskohustus on kohaldatav kõikidele toodetele (aknad, uksed, välisvooderdus, aiamööbel jne), mida on töödeldud heaks kiidetud Teknose puidusäilitusvahendiga; TEKNOL AQUA 1412-01, TEKNOL S 6005-00, TEKNOL AQUA 1410, AQUAPRIMER 2907-02 või AQUAPRIMER 2907-42. Märgistamise lihtsustamiseks Teknose klientidele on Teknos lisanud nimetatud toodete tehnilistele andmelehtedele teabelehe. Teabeleht sisaldab kõiki märgistamiseks vajalikke andmeid vastavalt biotsiidide määrusele. Täiendavat teavet määruse kohta saab tavaliselt valdkonnas tegevate erinevate organisatsioonide käest.