Kvaliteet ja keskkond

Kvaliteet ja keskkond

Pühendumine kvaliteedile ja keskkonnaküsimustele on meie sügavalt juurdunud tööpõhimõte

Tööpõhimõtted

Meie sihiks on arendada, toota ja tarnida värvitooteid ja pakkuda sellega seonduvaid teenuseid vastutustundlikul viisil, mis austab keskkonda, milles töötame inimeste ja kogukondadena elu jooksul. Meie tööpõhimõtted on:

  • kindlustada klientide sügav rahulolu
  • keskkonnale ja töötajaile ohutute tootmisprotsesside rakendamine
  • vähendada ökoloogilist jalajälge
  • saavutada üle keskmise kasumlikkus

Meie tegevus kätkeb

Usume, et parimaks tarnijaks on Maa - planeet varustab meid värvide tootmiseks, pakendamiseks ja ülemaailmseks transpordiks vajalike toorainetega. Nende ressursside kindlustamiseks tulevastele põlvedele tegeleme tootmise ja arendusega keskkonda säästval viisil. Me püüame:

  • arendada oma teadmisi ja oskusi kõigis meie tegevuse valdkondades.
  • pakkuda klientidele toodete valimiseks juhiseid, mis vastavad nende vajadustele ja nõuetele minimaalsete keskkonnamõjudega.
  • suhtuda tootearendusse keskkonnasõbralikult, valides sobivad tooraineid ja arendades edasi madala lahustisisaldusega ja veepõhist tehnoloogiat.
  • keskkonnamõju vähendamiseks tootmises tõhusalt ära kasutada toorainet ja arendades tootmisprotsessi.
  • pakkuda töötajatele, klientidele ja teistele huvitunud isikutele keskkonna-, tervise- ja turvalisusalast teavet.

 

Keskkonnavastutus kõigis parameetrites

REACH, LOÜ, BPD… olla kursis tänapäeva keeruliste määrustega on aeganõudev ja keeruline, kuid me saame tagada vastavuses olemise viimaste õigusaktidega. Meie teaduslaborid võivad kiidelda mõnede maailma kõige teadlikumate värvide ja pinnakatete ekspertidega. Nad aitavad teil mõista tänapäeva keskkonnaharidusreegleid ning valmistada ette tulevasi õigusakte

Oleme väga pühendunud keskkonnaalane vastutusega ja teinud EL keskkonnaalased eeskirjad meie arengu üheks nurgakiviks. Kõik meie värvid ja katted täidavad REACHi nõudeid ja LOÜ direktiivi. Usume ka tulevikus nende täitmisse ning oleme kõrvaldanud tooraine kasutamine, mis võib tulevikus saada keelatuks, kui REACH on täielikult rakendunud.