Puitmaja

TÖÖETAPID

1. Töötle puit kruntimmutiga, kasutades pintslit või pihustit.

2. Kruntvärvi immutatud pinnad pintsliga.

3. Värvi krunditud pinnad kahekordselt pinnavärviga, kasutades pintslit.

VÕI
TÖÖETAPID

1. Eeltöötle pinnad kruntimmutiga, kasutades pintslit või pihustit.

2. Kruntvärvi immutatud pinnad pintsliga.

3. Värvi krunditud pinnad kahekordselt õlivärviga, kasutades pintslit.

TÖÖETAPID

1. Eeltöötle pinnad kruntimmutiga, kasutades pintslit või pihustit.

2. Värvi 1-2 korda RIIHI majavärviga.

TÖÖETAPID

1. Krundi pinnad värvitu puiduimmutiga.

2. värvi ühekordselt PUNAMAALIga pintsli või harjaga.

TÖÖETAPID

1. Eemalda harjates lahtine tolm, mustus ja lahtised puiduosakesed. Pese hallitanud pinnad RENSA FACADE fassaadi- ja hallituspesuainega.

2. Krundi pinnad 10-20 % lahjendatud punamuldvärviga.

3. Värvi pintsliga ühekordselt punamuldvärviga.

TÖÖETAPID

1. Immuta puitpinnad pintsli või pihustiga.

2. Töötle 1-2 korda toonitud lasuurvärviga.

LASUURSED TOONID

Lasuursete toonide puhul sõltub lõpptulemus ka aluspinna toonist. Tee enne viimistlust testvärvimine eraldi lauajupil. Kui toon tundub sobiv, võid alustada värvimist.

Lasuurvärv tuleb lauale/palgile kanda jätkukohtade ja üleminekute vältimiseks otsast lõpuni. Lasuurvärvi kantakse puitpinnale alati piki puusüüd.

TÖÖETAPID

1. Värvi krunditud pinnad majavärviga pintsliga kahekordselt .

VÕI
TÖÖSTUSLIK VÄRVIMINE

Tänapäeval kasutatakse voodrilauda enamasti tööstuslikult värvituna. Tööstusliku kruntvärvi peale sobivad peaaegu kõik majavärvid. Kruntvärvitud laudist soovitatakse värvida kahekordselt.

TÖÖETAPID

1. Värvi pinnad pintsliga ühekordselt majavärviga.

VÕI
TÖÖSTUSLIK VÄRVIMINE

Tänapäeval on suur osa fassaadilaudisest tööstuslikult krunditud ja vahevärvitud. Sel juhul värvitaks objektil laudis üle akrülaatvärviga.

TÖÖETAPID

1. Vaheta kõdunenud ja halvas seisukorras olevad puitdetailid uute vastu.

2. Eemalda lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv terasharja ja kaabitsaga.

3. Pese määrdunud ja hallitanud pinnad RENSA FACADE fassaadi- ja hallituspesuainega. Pesuaine kantakse pinnale harjaga ja loputatakse puhta veega.

4. Immuta paljad puitpinnad puidukaitsekrundiga.

5. Krundi immutatud puitpinnad kruntvärviga.

6. Värvi krunditud pinnad ühekordselt pinnavärviga.

7. Värvi kõik pinnad 1-2 korda majavärviga.

Pind värvitakse tavaliselt ühekordselt. Kui tooni muudetakse märgatavalt, tuleb korraliku lõpptulemuse saamiseks värvida kahekordselt.

VÕI
TÖÖETAPID

1. Vaheta kõdunenud ja halvas seisukorras olevad puitdetailid uute vastu.

2. Eemalda lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv terasharja ja kaabitsaga.

3. Pese määrdunud ja hallitanud pinnad RENSA FACADE fassaadi- ja hallituspesuainega. Pesuaine kantakse pinnale harjaga ja loputatakse puhta veega.

4. Immuta paljad puitpinnad puidukaitsekrundiga.

5. Krundi immutatud puitpinnad kruntvärviga.

6. Värvi krunditud pinnad ühekordselt pinnavärviga.

7. Värvi kõik pinnad 1-2 korda majavärviga.

Pind värvitakse tavaliselt ühekordselt. Kui tooni muudetakse märgatavalt, tuleb korraliku lõpptulemuse saamiseks värvida kahekordselt.

 

VÕI
TÖÖETAPID

1. Eemalda pinnalt lahtised osakesed, tolm ja mustus.

2. Pese hallitanud pinnad RENSA FACADE fassaadi- ja hallituspesuainega ning loputa veega.

3. Värvi ühekordselt RIIHI majavärviga.

TÖÖETAPID

1. Eemalda pinnalt lahtised osakesed, tolm ja mustus.

2. Pese hallitanud pinnad RENSA FACADE fassaadi- ja hallituspesuainega ning loputa veega.

3. Värvi ühekordselt PUNAMAALIga.

 

TÖÖETAPID

1. Varem punamuldvärviga värvitud pind: Eemalda pinnalt lahtine värv terasharja või survepesuriga.

2. Värvi punamuldvärviga ühekordselt pintsliga.

TÖÖETAPID

1. Vaheta kõdunenud ja halvas seisukorras olevad puitdetailid uute vastu.

2. Eemalda lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv terasharja ja kaabitsaga.

3. Pese määrdunud ja hallitanud pinnad RENSA FACADE fassaadi- ja hallituspesuainega. Pesuaine kantakse pinnale harjaga ja loputatakse puhta veega.

4. Immuta paljad puitpinnad puidukaitsekrundiga.

5. Töötle immutatud pinnad ühekordselt puidulasuuriga.

6. Töötle kogu pind 1-2 korda lasuurvärviga.

Pind värvitakse tavaliselt ühekordselt. Kui tooni muudetakse märgatavalt, tuleb korraliku lõpptulemuse saamiseks värvida kahekordselt.

Õlivärv ja alküüdõlivärv

Vana värvipind ja -kile on kõva ja rabe. Seetõttu on see puidu liikumise ja niiskuse liikumise tõttu lõhenenud. Lahtine värvikiht on samuti kõva ja pragunenud. Värvipind ei pehmene ka soojendades, tolmab lihvides ja ei ummista liivapaberit. Õlisideained pehmenevad/lahustuvad leelises: lahjendatud leeliselahuses niisutatud riidega pühkides see pehmeneb ja annab värvi.

Akrülaat- ja lateksvärv

Värvikile elastsus püsib pikka aega ja ei lõhene puidu pinnal. Lahtine värvikile on veniv ja pehme. Värvikile on termoplastiline ja pehmeneb kuumutades, lihvides ei tolma ja ummistab paberit. Akrülaatsideained pehmenevad/lahustuvad alkoholis: nt denaturaatpiirituses niisutatud lapiga pühkides see pehmeneb ja annab värvi.

Katvad puidukaitseained ja -lasuurid

Katvad puidukaitseained ja -lasuurid on katvat kilet moodustavad värvitooted, mille sideaine võib olla üks kahest eelpool mainitust. Nende sideainete kindlakstegemisel kehtivad samuti eelpool mainitud meetodid.

Läbipaistvad puidukaitseained ja -lasuurid

Peaaegu kõik läbipaistvad puidukaitseained ja -lasuurid on alküüdõlisideainepõhised. Seetõttu on nad ülevärvitavad nii vesi- kui ka lahustipõhiste värvidega, läbipaistvate ja katvate puidukaitsete ja -lasuuridega, alküüd-, õli- ja akrülaatvärvidega vastavalt nende kasutusjuhistele.

Punamuldvärvid ja lähedased tooted

Nende värvide sideained on väga haprad. Sellest tulenevalt on värvipind matt, poorne, tolmav ja üsna vees lahustuv: märja riidega pühkides annab kergesti värvi. Vanad punamuldvärvidega ja nendesarnaste toodetega värvitud pindade hooldusvärvimiseks peaks kasutama sama tüüpi värve.

NB! Kemikaalide kasutamisel tuleb alati pöörata tähelepanu isiku- ja keskkonnakaitsele. 

UUE PINNA VÄRVIMINE

Dispersioonvärv/ akrülaatvärv

nt. Nordica Eko

Õlivärv

nt. Wintol

Punamaali Riihi ehitusvärv Punamuldvärv

Puupohja kruntvärv

5 5 - - -

Nordica Primer kruntvärv

5 4 - - -
Tööstuslik kruntvärv: Teknol 1881 5 5 - ? -
Tööstuslikult vahevärvitud pind: Nordica Eko 3330 5 - - -

-

 

HOOLDUSVÄRVIMINE - varem värvitud puitpinnad

Dispersioonvärv/ akrülaatvärv

nt. Nordica Eko

Õlivärv

nt. Wintol

Punamaali Riihi ehitusvärv Punamuldvärv

Dispersioonvärv/ akrülaatvärv

nt. Nordica Eko

5 - - - -
Õlivärv nt. Wintol 5 5 - - -
Vesialuseline kattev lasuur nt. Woodex Aqua Solid 4 - - - -
Lahustipõhine kattev lasuur nt. Woodex Solid 4 4 - - -
Nordica Aqua 5 5 - - -
Punamaali - - 4 5 -
Riihi - - - 5 -
Punamuldvärv - - - - 5
ÜLDIST

Värv kaitseb puitpinda ilmastiku eest, vähendab puidu niiskusest tingitud kahjustusi ja pikendab konstruktsioonide eluiga. Värvitud ja korralikult hooldatud puitmaja on vastupidav ajale ja ilmastikule. Õigesti teostatud värvimine ja korralik värvikiht püsib puhtana ja säilitab oma värvitooni, hoides sellega maja välimuse eeskujulikuna.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus maksimaalselt 20 % puidu kuivmassist. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Mida kuivem on töödeldav puitpind, seda paremini imendub pinnakate ning seda kauem see kestab ja kaitseb.

VÄRVIMISEKS SOBIV ILM

Parim värvimisaeg on maist septembrini. Ideaalne ilm värvimiseks on pikk pilvealune kuiv kesksuvine päev, kuid ilmastikuolusid järgides saab maja värvida ka muul ajal.

Liiga suur õhuniiskus kahandab värvi naket ja värvitud pinnale langenud kaste võib tähendada uut värvimist. Vihma või pesemise järel tuleb värvitaval pinnal lasta täielikult kuivada enne värvimistööde alustamist. Tavaliselt on välisvärvimise miinimumtemperatuur +5 °C ja parim vahemik +10 – +30 °C. Temperatuur ei tohi langeda alla +5 °C ka kuivamise ajal.


EELTÖÖD

Eeltööd tuleb teha aegsasti enne töö alustamist.

Lõppviimistlus tuleks eelnevalt hoolikalt läbi mõelda. Suurte pindade, nt ühe seina värvimiseks tuleks kokku segada vajalik kogus. Sellega välditakse toonierinevusi ja nähtavaid üleminekuid. Üleminekukohad ja jätkamised tuleks planeerida katkestuskohtadesse nagu nurgad, aknaservad, liistud jne.


PINNA PUHASTAMINE

Vaheta kahjustunud puitosad uute vastu. Kui nuga läheb kergesti puitu sisse või puidust eraldub halle laaste, on puit värvimiskõlbmatu.

Eemalda lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv kaabitsa ja terasharjaga.

Pese määrdunud ja hallitanud pinnad RENSA FACADE fassaadipesuainega. Pesuaine kantakse pinnale harjaga ja loputatakse hoolikalt veega.

Värvitava pinna üleliigset niisutamist tuleks vältida.

Eemalda vaigutilgad puitpinnalt enne värvimist.

Töötle hoolega puidu otsapindu.


PESUVAHENDID

- varrega hari
- veevoolik või survepesur
- maalri isikukaitsevahendid
- ämber
- terashari, kaabits

VÄRVIMISVAHENDID

- lai pintsel
- korralikud tellingud, pukid
- varrepikendus
- kaitsevahendid, nt kindad, pearätik


TÖÖJÄRJEKORD

Tee eeltööd ja muude pindade kaitsmine aegsasti enne värvimist.

Mõtle värvimistööde järjestus eelnevalt läbi. Tavaliselt värvitakse paremalt vasakule ja ülevalt alla, kuid seda saab muuta vastavalt olukorrale. Väldi värvimist otsese päikese käes. Proovi korraldada värvimine nii, et saad olla värvimise ajal varjus.

NIPPE

Puiduvärve võib pinnale kanda rulli või pintsliga. Rulliga kantud värv tuleb kindlasti üle pintseldada.

Profid kasutavad värvimiseks tihti kõrgsurvepihustit. Pihustiga saab värvi kiiresti pinnale kanda, kuid pihustatud värv tuleb seinas siiski veel üle pintseldada.

Kui soovid värvimist jätkata järgmisel päeval, võid pintslid panna ööseks likku, nii pääsed töövahendite pesust.

Löö enne värvimist torniga naelapead sügavamale.

Sega värv enne värvimist korralikult kuini põhjani läbi.

TÖÖVAHENDITE PESU

Pese töövahendid algul vee, lahusti või pesuainega. Kasuta viimasena pesuainet, siis jäävad pintsliharjased pehmeks. Lõpuks loputa veega.


JÄÄTMEKÄITLUS

Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Vedelad jäägid viiakse ohtlike ainete kogumispunkti. tühjad kuivanud pakendid on taaskasutatavad ja sobivad tavaprügilasse või metallikogumispunkti.


LISAINFO

Lisainfo on etikettidel. Tootekirjeldused ja ohutuskaardid on saadaval kodulehelt. Küsi lisa meie müügimeestelt või e-postiaadressilt teknos @ teknos.ee

id on saadaval kodulehelt. Küsi lisa meie müügimeestelt või e-postiaadressilt teknos @ teknos.ee