Ehitiste kivipinnad

TÖÖETAPID

1. Eemalda lahtised osakesed, mustus ja tolm.

2. Eemalda võimalikud lubjasoolad BETONI-PEITTAUSLIUOSega (veega lahjendatult 1:1), loputa pind ja lase kuivada.

3. Puhasta terasharjaga pinnal olevad roostes metallosad ja värvi FERREX AQUA või FERREX roostetõrjevärviga enne pinna värvimist.

4. Krundi puhtad ja tugevad kivipinnad ühekordselt SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärviga, millesse on segatud SILOKSAN GEL geeli suhtes 1:9.

5. Värvi ühekordselt SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärviga.

VÕI
NIPPE

Geel on aktiivne umbes 18 h. Selle aja möödudes võib värvisegu kasutada pinnavärvina.

TÖÖETAPID

1. Eemalda lahtised osakesed, mustus ja tolm.

2. Värvi ühekordselt SAKU soklivärviga.

TÖÖETAPID

1. Kanna soklipinnakate puhtale, tolmuvabale ja piisavalt tasasele alusele teraslabidaga. Võid kasutada ka pahtlipihustit.

2. Kandmise järel 15 minuti jooksul hõõru pind üle plastliibiga. Võid kujundada pinnastruktuuri ka harjaga. Teosta pindamine järjestikuselt ja katkestusteta, et vältida nähtavaid üleminekuid ja jätkukohti. Ürita jätkamised ja üleminekud viia loomulikesse liigenduskohtadesse, nt sise- ja välisnurgad.

NIPID

Kui plasthõõruti ei liigu kergesti, on pinnal liiga palju pinnakatet. Eemalda üleliigne pinnakate ja hõõru uuesti.

Sega pinnakatet enne kasutamist ettevaatlikult. Liiga jõuline segamine muudab toote vedelamaks ja selle pealekandmise keeruliseks. Aja jooksul muutub see jälle paksemaks.

Pind on kuiv järgmisel päeval, kuid täiskõvenemine võtab rohkem aega.

ALUSPIND

Soklipinnakate sobib uutele ja vanadele tasandatud valusoklitele. Võib kasutada ka varem värvitud soklitel.

TÖÖETAPID

1. Kui värv on aluspinna küljes korralikult kinni, pese pinnad survepesuriga. vajadusel kasuta pesuvees liiva või terasharjaga harjamist. Eemalda betoonpinnalt tsemendiliim.

2.Eemalda kogu nõrgalt kinnitunud värv kaabitsaga.

3. Terasharja aluspinnas olevad roostes metallosad ja värvi FERREX AQUA või FERREX roostetõrjevärviga.

4. Krundi puhtad kivipinnad ühekordselt SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärviga, millesse on lisatud SILOKSAN GEL geeli. Geel on aktiivne umbes 18 h. Selle aja möödudes võib värvisegu kasutada pinnavärvina.

5. värvi ühekordselt lahjendamata SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärviga.

VÕI
TÖÖETAPID

1. Kui värv on aluspinna küljes korralikult kinni, pese pinnad survepesuriga. vajadusel kasuta pesuvees liiva või terasharjaga harjamist.

2. Värvi probleemsed kohad ühekordselt nakkekruntvärviga.

3. Värvi kogu pind ühekordselt silikoonemulsioonvärviga.

LUBIVÄRV ALUSPINNANA

Lubivärv muutub vananedes tihti pulbriliseks ja hapraks. Käega katsudes jääb käsi tolmuseks.

TÖÖETAPID

1. Eemalda lahtised osakesed, mustus ja tolm.

2. Krundi probleemsed kohad 10 % veega vedeldatud soklivärviga.

3. Värvi ühekordselt soklivärviga. Kui värvitooni muudetakse märgatavalt, tuleb värvida kahekordselt.

Aluspind SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärv SILOKSAN PRIMER nakkekruntvärv SILOKSAN SOCLE soklipinnakate SAKU soklivärv

Silikaattellis

5 - 5 4
Betoon 5 - 5 5
Tsementkrohv 5 - 5 4
Põletatud tellis - - - -
Tsementpinnakate 5 - 5 5
Hooldusvärvimine        
Lubivärv/ -krohv * 5 - -
Silikaatvärv * 5 - -
Dispersioonvärv 5 - 5 5

Alküüdvärv

5 - 5

5

*sobib, kui krundina on kasutatud SILOKSAN PRIMER nakkekruntvärvi

Suurepärane: 5

Hea: 4

Võimalik: 2

Ei soovitata: -

ÜLDIST

Kivimaja ja sokli värvimisega saavad hakkama ka kodumaalrid. Kivipindu värvides on vaja erilist tähelepanu pöörata värvimistööde planeerimisele ja värvitava pinna olukorrale.

ERINEVAD ALUSPINNAD

Tellispinnad

Silikaattellistest müüritud seinu võib värvida SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärviga. Värvimine ühtlustab telliste kirjut väljanägemist ja kaitseb fassaadi niiskuse ning külmakahjustuste eest. Põletatud tellistest fassaade üldiselt ei soovitata töödelda ja värvide nake nende pindadega on küsitav.

Krohvipinnad

Kõigepealt tehakse kindlaks pinna koostis ja seisukord. Krohvikahjustused võivad olla pinnast sügavamal ja krohviparanduste õigeks tegemiseks on vaja teada vana krohvisegu tüüpi ja koostist. varem värvitud pinnalt eemaldatakse kogu lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv, samuti pudedad ja kriidistunud kihid harjates või survepesuriga. Ka varem värvimata krohvikiht tuleb enne värvimist pesta, kuna ka puhta väljanägemisega krohvipinnad on tihti määrdunud.

Betoon, kergbetoon ja mineraalplaadid

Betoonpindade seisukorda uuritakse hoolikalt. Lubjasoolaplekid on märk konstruktsioonides liikuvast niiskusest ja selle põhjus tuleb leida ning võimalusel eemaldada enne värvimist.

Uut betoonpinda värvides tuleb veenduda, et ehitusaegne niiskus on aurustunud. Uus betoonpind tuleb enne värvimist korralikult puhastada, kuna tsemendiliim ja tolm nõrgendavad värvi naket.

Kergbetoonpindade ja mineraalplaatide pind on lihtne ja stabiilne alus, kuid neidki tuleb vajadusel puhastada tolmust ja muust puhtusest. Varem värvitud pindade kriidistunud, pulbristunud, lahtine ja nõrgalt kinnitunud vana värv tuleb eemaldada.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Uusehitiste betoonelemendid peaksid kuivama ühe hooaja, et ehitusperioodi niiskus lahkuks enne värvimist. Uusi krohvpindu soovitatakse töödelda 6-8 nädala pärast.

värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle  +5 °C ning õhu suhteline niiskus alla 80 %. Väldi värvimist otseses päikesevalguses.

EELTÖÖD

Kui värv on tugevasti kinnitunud aluspinnale, pese pinnad survepesuriga. Vajadusel kasuta pesuvees lisandina liiva või terasharja jms. Eemalda betoonpinnalt tsemendiliim.

Pese määrdunud ja hallitanud pinnad RENSA FACADE fassaadi- ja hallituspesuainega ning loputa puhta veega. Eemalda kogu nõrgalt kinnitunud värv kaabitsaga.

Terasharja aluspinnas olevad metallosad ja krundi FERREX või FERREX AQUA roostetõrjevärviga.

Kui värv on nõrgalt kinnitunud, pese pinnad survepesuriga. Vajadusel kasuta pesuvees lisandina liiva või terasharja jms.

Eemalda kogu nõrgalt kinnitunud värv. Kasuta vajadusel värvieemaldit. 

Eemalda lahtised osakesed, mustus ja tolm.  Eemalda olemasolul lubjasoolad BETONI-PEITTAUSLIUOSega (veega lahjendades 1:1), loputa pind ja lase kuivada.

terasharja aluspinnas olevad roostes metallosad ja krundi FERREX või FERREX AQUA roostetõrjevärviga enne pinnavärvimist.

NIPID

Kaeva sokliservad lahti, et saaksid värvida võimalikult madalalt.

Tee vajadusel betoonpindade parandused sobiva seguga, krohvipindadele lubitsementseguga. Hoolda paranduskohad ja lase kõveneda enne värvimist.

TÖÖJÄRJEKORD

Kaitse ümbritsev keskkond hoolikalt enne värvimist.

Välisvärvimist planeeritakse põhjalikult. Varu suurte pindade värvimiseks, nt terve seina jaoks piisavalt ühe toonimispartii värvi vältimaks toonierinevusi ja teravaid üleminekuid. Võimalikud töökatkestused tuleks teha nurkades, jaotusliistude või aknaservade juures.

PESUTARBED

- maalri isikukaitse- ja keskkonnakaitsevahendid
- varrega hari
- voolik või survepesur
- ämber
- terashari, kaabits

VÄRVIMISVAHENDID

- pintslid, rullid, kõrgsurvepihusti
- tellingud
- pikendusvars
- kindad, peakate jne

NIPPE

Kõrgsurvepihustiga saab värvi kiiresti seina.

Jätkates tööd järgmisel päeval, võid pesemise vältimiseks jätta pintslid ja rullid tihedalt suletud kilekotti.
TÖÖVAHENDITE PESU

Pese töövahendid alguses vee, lahusti või pesuainega. lõpus kasuta pesuainet, et harjased jääksid pehmed, seejärel loputa veega.

JÄÄTMEKÄITLUS

Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Vedelad jäägid viiakse ohtlike ainete kogumispunkti. Tühjad ja kuivad pakendid on taaskasutatavad ja tavaprügilakõlblikud, neid võib viia ka metallikogumispunktidesse.

LISAINFO

Lisainfot saab etiketilt. Tootekirjeldused ja ohutuskaardid on kodulehel.