Põrandad

TÖÖETAPID

1. Puhasta värvitavad pinnad ja eemalda tolm.

2. krundi ühekordselt 10 % lahjendatud põrandavärviga.

3. Kiti võimalikud kahjustused TEKNOFLOOR KOVAKITTIga. Lihvi kititud ja krunditud kohad ning eemalda tolm.

4. Värvi kahekordselt põrandavärviga.

5. Puhasta töövahendid.


UUS BETOONPÕRAND

Eemalda betoonpinnalt võimalik tsemendiliim BETONI-PEITTAUSLIUOSega (veega lahjendatult 1 : 1) või lahjendatud soolhappega (1 osa soolhapet ja 4 osaa vett). Seejärel loputa põrand veega ja lase kuivada.

TÖÖETAPID

1. Puhasta lakitav pind ja eemalda tolm.

2. krundi ühekordselt 20 % lahjendatud HELO AQUA 80 spetsiaallakiga.

3. lihvi kergelt lakitud pinnad.

4. Laki kaks korda HELO AQUA spetsiaallakiga.

5. Puhasta töövahendid.

LAKKIMINE TOONITUD LAKIGA

1. Kruntimine toonitud lakiga

Toonitud HELO AQUA imendub töötlemata puidupinda ja võimendab mustrit. Levita lakki ühtlaselt ja katkestamata piki puusüüd, laud või teatud piiritletud osa korraga. Ära lase jätkukohta kuivada, et pinnale ei jääks nähtavaid üleminekuid ega rante.

2. Kruntimine värvitu lakiga

Sel juhul ei imendu toonitud pinnalakk puitu ja jääb seda katma õhukese toonitud kilena. Lõpptulemus erineb oluliselt eelmises lõigus kirjeldatust. Toonitud lakk kantuna mitteimavala, värvitu lakiga kaetud pinnale on läbipaistvam, heledam ja kuivamine aeglasem. Ühtlase lõpptulemuse saamine on pisut lihtsam..

NB! Enne toonitud lakiga lakkimist tee testlakkimine, et veenduda valitud tooni õigsuses, intensiivsuses ja töömeetodis.

PÕRANDA LAKKIMISJUHEND

Põrandat võib lakkida erinevate töövahenditega: pintsli, lakiharja, mohäärlabida või -rulliga. Töövahendid peaksid olema piisavalt laiad. Enne lakkimist tuleb põrandalt eemaldada mustus ja lihvimistolm.

Kasuta kruntlakkimiseks läikivat 10-15 % lahjendatud lakki. Kummardamise vältimiseks on lakkides mõistlik kasutada pikendusvart.

Alusta lakkimist seina äärtest, kallates maha parajate kogustena lakki. Levita lakki kaarjate liigutustega ühtlaselt põrandale laiali. Laki valgusest eemalduvas suunas.

Kui lakid rulliga, kasuta lühikarvalist rulli.

Pinnalakkimiseks kasuta vedeldamata lakki.

Niiske ilmaga või hilisõhtul lakkides ei tohi avada aknaid ega uksi. Neid võib avada umbes tunni möödudes lakkimistööde lõppemisest.

TÖÖETAPID

1. Pese vanad värvipinnad vajadusel RENSA SUPER maalripesuainega.

2. Kiti võimalikud probleemsed kohad TEKNOFLOOR KOVAKITTIga.

3. Lihvi kititud kohad ja eemalda lihvimistolm.

4. Krundi 20 % lahjendatud TEKNOFLOOR AQUA põrandavärviga probleemsed kohad või terve põrand.

5. Värvi ühekordselt TEKNOFLOOR AQUA põrandavärviga.

6. Puhasta lõpuks töövahendid vee ja pesuainega.

TÖÖETAPID

1. Pese vanad värvipinnad vajadusel RENSA SUPER maalripesuainega.

2. Karesta vana lakipind nakke kindlustamiseks.

3. Krundi 15 % lahjendatud HELO AQUA 80 spetsiaallakiga probleemsed kohad või kogu põrand.

4. Karesta lakitud pinnad kergelt liivapaberiga.

5. Laki 1-2 korda HELO AQUA spetsiaallakiga.

6. Puhasta lõpuks töövahendid veega.

PÕRANDA LAKKIMISJUHEND

Põrandat võib lakkida erinevate töövahenditega: pintsli, lakiharja, mohäärlabida või -rulliga. Töövahendid peaksid olema piisavalt laiad. Enne lakkimist tuleb põrandalt eemaldada mustus ja lihvimistolm.

Kasuta kruntlakkimiseks läikivat 10-15 % lahjendatud lakki. Kummardamise vältimiseks on lakkides mõistlik kasutada pikendusvart.

Alusta lakkimist seina äärtest, kallates maha parajate kogustena lakki. Levita lakki kaarjate liigutustega ühtlaselt põrandale laiali. Laki valgusest eemalduvas suunas.

Kui lakid rulliga, kasuta lühikarvalist rulli.

Pinnalakkimiseks kasuta vedeldamata lakki.

Niiske ilmaga või hilisõhtul lakkides ei tohi avada aknaid ega uksi. Neid võib avada umbes tunni möödudes lakkimistööde lõppemisest.

 

ÜLDIST

Põrandavärvidelt oodatakse suurt kulumiskindlust. Korralik põrandavärv kergendab ka selle puhtana hoidmist. Põrandavärvid sobivad nii betoon- kui ka puitpõrandatele. Puitpõrandaid võib ka lakkida. Lakk võib olla värvitu või toonitud.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus maksimaalselt 20 % puidu kuivmassist. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Hea ventilatsioon või tuulutamine kiirendab kuivamist.
EELTÖÖD
Puhasta pinnad enne värvimist tolmust, rasvast ja lahtistest osakestest. Tee vajadusel vahelihv ja eemalda tolm enne järgmist kihti.
PESU- JA VÄRVIMISVAHENDID

- liivapaber, lihvimistugi ja pikendusvars
- maalriteip
- pintsel
- rull
- teras- ja flotex-lakilabidas

VÄRVIMINE

Sega värv hoolikalt ja vedelda vajadusel. Varu toonierinevuste vältimiseks piisav kogus ühe toonipartii värvi suurte pindade katmiseks.

Vaata etiketilt värvi või laki kuivamisaega.

Kanna lakk pinnale lakilabidaga. Lihvi pind ja eemalda tolm enne järgmist käsitlemist.

PÕRANDA VÄRVIMINE

Alusta värvimist seina äärtest ja nurkadest. Värvi rulli või pintsliga.

PÕRANDA LAKKIMINE

Laki piki puusüüd. Taga lakkimise järel hea õhuvahetus. Vaata etiketilt laki kuivamisaega.

TÖÖVAHENDITE PESU

Pese töövahendid algul vee, lahusti või pesuainega. Kasuta viimasena pesuainet, siis jäävad pintsliharjased pehmeks. Lõpuks loputa veega.


JÄÄTMEKÄITLUS

Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Vedelad jäägid viiakse ohtlike ainete kogumispunkti. tühjad kuivanud pakendid on taaskasutatavad ja sobivad tavaprügilasse või metallikogumispunkti.


LISAINFO

Lisainfo on etikettidel. Tootekirjeldused ja ohutuskaardid on saadaval kodulehelt. Küsi lisa meie müügimeestelt või e-postiaadressilt teknos @ teknos.ee