TEKNOTAR 100

  • Grunding

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 65 % volumen
Total tørstofmasse ca. 980 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 340 g/l
Pot-life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: TEKNOTAR 100 HARDENER
Glans Halvmat