UVILUX 1490-43

UV sprøjtelak

  • Lak

UV-hærdende lak.

Til UV-sprøjteanlæg.

Den afhærdede film er særdeles modstandsdygtig over for kemikalier og fysiske belastninger. Produktet er ikke mærket med Xi.

Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Tørretid - gennemhærdet 25-30 m/min. pr. rør Hg (80 w/cm)
Fortynder Varen er brugsklar.
Rengøring Udstyr rengøres om nødvendigt i TEKNOSOLV 1129.
Glans 30